Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Snooker Pool en Darts Centrum Woerden van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot Snooker Pool en Darts Centrum Woerden. Meer informatie vindt u bij "contact".

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Snooker Pool en Darts Centrum Woerden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright © Snooker Pool en Darts Centrum Woerden. Alle rechten voorbehouden.